pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä edel­leen osissa Ro­va­nie­meä – "En lähde ar­vioi­maan, kuinka kauan juo­ma­vet­tä jou­du­taan keit­tä­mään"

Talousvesi on keitettävä osassa Rovaniemeä.
Talousvesi on keitettävä osassa Rovaniemeä.
Kuva: Toivo Kiminki

Talousveden keittokehotusta jatketaan edelleen varotoimenpiteenä osissa Rovaniemeä. Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuuttia.

Näytteiden ottoa on jatkettu  Napapiirin, Olkkajärven, Nivavaaran, Syväsenvaaran, Norvajärven ja Poikajärven alueilla. Lopulliset tulokset valmistuvat tiistaina.