Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Vesijohtoverkosto
Venttiilirikko vei vedet kymmenestä kiinteistöstä ja sulki vilkkaasti liikennöidyn Kiveliönkadun Kemissä

Vent­tii­li­rik­ko vei vedet kym­me­nes­tä kiin­teis­tös­tä ja sulki vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn Ki­ve­liön­ka­dun Kemissä

15.09.2021 14:34
Tilaajille
Kemin vanhimmat viemäri- ja vesiputket menevät vaihtoon keskustassa– samassa yhteydessä valmistuu lisää pyöräilybaanaa

Kemin van­him­mat vie­mä­ri- ja ve­si­put­ket menevät vaih­toon kes­kus­tas­sa– samassa yh­tey­des­sä val­mis­tuu lisää pyö­räi­ly­baa­naa

26.08.2020 18:58
Tilaajille
Juomaveden keittokehotus päättyy Rovaniemellä – Epäpuhtaudet olivat päässeet veteen rapistuneen vesisäiliön rakenteista

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus päättyy Ro­va­nie­mel­lä – Epä­puh­tau­det olivat pääs­seet veteen ra­pis­tu­neen ve­si­säi­liön ra­ken­teis­ta

11.08.2020 16:53 2
Tilaajille
Juomavesi on keitettävä edelleen osissa Rovaniemeä – "En lähde arvioimaan, kuinka kauan juomavettä joudutaan keittämään"

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä edel­leen osissa Ro­va­nie­meä – "En lähde ar­vioi­maan, kuinka kauan juo­ma­vet­tä jou­du­taan keit­tä­mään"

10.08.2020 15:45 3
Tilaajille
Juomavesi on keitettävä Palojärven alueella vesijohtolinjan vaurioitumisen vuoksi

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Pa­lo­jär­ven alueel­la ve­si­joh­to­lin­jan vau­rioi­tu­mi­sen vuoksi

16.06.2020 17:00 1
Tilaajille