Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Jul­ki­set ve­ro­tie­dot eivät kerro kaikkea tu­lois­ta – paljon tie­naa­vien osalta pi­men­toon voi jäädä satoja tu­han­sia euroja

Keskiviikkona julkistettavat tuloverotuksen julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea henkilöiden todellisista tuloista, muistuttaa Verohallinto tiedotteessaan. Esimerkiksi verovapaat etuudet ja verovähennykset eivät ilmene näistä tiedoista.

Eniten tienaavien osalta julkisista verotiedoista voi Verohallinnon mukaan puuttua satoja tuhansia euroja henkilön kokonaistuloista.

Veropäivänä henkilöiden tulotiedoista kerrottaessa puhutaan yleensä tulon määrästä, joka on henkilön valtionverotuksessa verotettavaa tuloa. Silloin tuloista on jo tehty tietyt vähennykset. Kunnallisverotuksessa henkilön tulot ovat yleensä vielä valtionverotustakin pienemmät, koska vähennyksiä on enemmän.

Julkisissa verotiedoissa näkyvät esimerkiksi valtionverotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulot sekä maksettavien verojen yhteismäärä.

Julkisista verotiedoista eivät kuitenkaan ilmene esimerkiksi kodin ja työpaikan väliset matkakulut, etätöihin liittyvät vähennykset, työasuntovähennys, lapsilisät, toimeentulotuet tai listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkojen verovapaa osuus.

– Esimerkiksi alle 20 000 euroa tienaavien ansiotuloista julkiset verotiedot kattoivat noin 60 prosenttia kokonaistuloista 2019. Eniten tienaavien tuloluokissa puolestaan julkisista verotiedoista voi puuttua satoja tuhansia euroja henkilön kokonaistuloista, tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta kertoo.

Toissa vuonna ansiotuloja kertyi 137,2 miljardia euroa. Valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa summasta oli 111,7 miljardia euroa. Julkisissa verotiedoissa näkyi  81 prosenttia  ansiotuloista ja pimentoon jäi 19 prosenttia.

Henkilöt vähensivät tulonhankkimismenoja vuonna 2019 yhteensä 4,7 miljardia euroa. Suurin osa vähennyksistä kohdistui palkkatuloihin.

Pääomatuloista näkyi julkisissa verotiedoissa toissa vuonna 74 prosenttia eli 9,9 miljardia euroa ja näkymättä jäi 26 prosenttia eli  2,4 miljardia euroa. Pääomatuloja kertyi kaikkiaan noin 13,3 miljardia euroa.

Erityisesti alle tuhannen euron veronalaisissa pääomatuloissa on suhteessa paljon tuloa, joka ei näy julkisissa verotiedoissa. Tämä johtuu Verohallinnon mukaan siitä, että on paljon asiakkaita, joille kertyy pieniä osinkoja listaamattomista yhtiöistä.

Suhteellisesti eniten pääomatuloja näkyy yli miljoonan tienanneilla. Heillä pääomatulot muodostuvat pääasiassa luovutusvoitoista.

– Euromääräisesti eniten pääomatuloja jää julkisten verotietojen ulkopuolelle, kun tuloja on paljon. Syynä tähän ovat verovapaat osingot, Savolainen kertoo.

Juttua muokattu 8.11. kello 13.56. Poistettu tekstistä virheellinen tieto, että yli miljoonan euron luovutusvoitoissa olisi tuhannen euron verovapaa osuus.