Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Ansiotulot
Julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea tuloista – paljon tienaavien osalta pimentoon voi jäädä satoja tuhansia euroja

Jul­ki­set ve­ro­tie­dot eivät kerro kaikkea tu­lois­ta – paljon tie­naa­vien osalta pi­men­toon voi jäädä satoja tu­han­sia euroja

08.11.2021 14:00 15
Puheenaihe: Voiko Suomessa rikastua? "On se mahdollista, mutta helpoksi sitä ei ole tehty"

Pu­hee­nai­he: Voiko Suo­mes­sa ri­kas­tua? "On se mah­dol­lis­ta, mutta hel­pok­si sitä ei ole tehty"

08.11.2020 11:06 1
Tilaajille
Professori: Verottajan olisi hyvä kertoa, miksi tietoja suurituloisten veroista rajataan – "Tässä linjaan osittain myös tulevia päätöksiä"

Pro­fes­so­ri: Ve­rot­ta­jan olisi hyvä kertoa, miksi tietoja suu­ri­tu­lois­ten ve­rois­ta ra­ja­taan – "Tässä linjaan osit­tain myös tulevia pää­tök­siä"

29.10.2019 18:16