PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Jos kar­tel­li­epäi­lyil­le löytyy ka­tet­ta, suo­ma­lai­set met­sä­jä­tit eivät ole op­pi­neet vir­heis­tään mitään

Pääkirjoitus // 15.10.2021

Eikö metsäteollisuus opi tekemistään virheistä mitään? Tätä on kysytty sen jälkeen, kun selvisi, että Euroopan komissio on aloittanut yllätystarkastukset metsäyhtiö UPM:n, Stora Enson ja Metsä Fibren toimitiloihin, koska epäilee niiden rikkoneen EU:n kilpailulainsäädäntöä.

Kyse lienee sellukartellista eli sellutuotannon rajoittamisesta yhteistuumin. Savua on harvoin ilman tulta. Komissio tuskin lähtee tarkastuksiin, ellei sillä ole perusteltua epäilystä vilpistä. Sellaiseksi ei riitä vain sellun epätavallisen korkea hinta.