sää: Helteet jat­ku­vat lop­pu­vii­kon ajan, mutta sitten vii­le­nee – sun­nun­tai­na Lapin yli kulkee sade- ja uk­kos­rin­ta­ma

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Tilaajille

Jo­di­tab­let­te­ja, wc-pa­pe­ria, hal­ko­ja, kui­va­muo­naa, pa­ris­to­ja…. Onko Uk­rai­nan sota saanut sinut ker­ryt­tä­mään ko­ti­va­ras­to­ja pa­him­man va­ral­le? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

Tiistaina 9. maaliskuuta Lapin Kansa kertoi, mitä huushollinpidon erityisasiantuntijat, Martat, haluaisivat lappilaisten pitävän kotivarana.

Martat ovatkin yhdessä viranomaisten ja eri järjestöjen kanssa listanneet, mitä kotivaraan on hyvä ottaa. Tavoitteena on, että ihmisillä olisi kodissa häiriötilanteen varalle vettä ja ruokaa 72 tunniksi.