Tilaajille

Jää­me­ren rata säilyy maa­kun­ta­kaa­vas­sa Saa­me­lais­kä­rä­jien vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

Saamelaiskäräjien lisäksi Utsjoen kunta, kylätoimikunnat ja useat muutkin toimijat vastustavat ratahanketta.


Rovaniemeltä Jäämeren ratalinjaus kulkisi joko Kemijärven kautta tai suoraan Sodankylään. Inarijärvellä linjaus kulkisi joko järven länsi- tai itäpuolta.
Rovaniemeltä Jäämeren ratalinjaus kulkisi joko Kemijärven kautta tai suoraan Sodankylään. Inarijärvellä linjaus kulkisi joko järven länsi- tai itäpuolta.
Kuva: Miila Kankaanranta

Jäämeren rata pysyy maakuntakaavassa Saamelaiskäräjien laajasta vastuksesta huolimatta. Lapin liiton hallitus hyväksyi 8.kesäkuuta vastineet Pohjois-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta saatuihin viranomaislausuntoihin. Lapin liiton hallitus edelleen asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi ja sivuutti näin asiasta annetut näkemykset.