Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Jää­me­ren radalla yhä vahva kan­na­tus Lapissa - vain yksi po­lii­tik­ko vas­tus­ti Lapin lii­tos­sa

Autojen testaus otetaan huomioon uudessa kaavassa. Voi auttaa testausta.

Rovaniemeltä Jäämeren rantaan suunnitellulla rautatieyhteydellä on vankka kannatus Lapissa.

-
Kuva: Miila Kankaanranta

Lapin liiton hallituksen kokouksessa Henri Ramberg (vas.) esitti, että Pohjois-Lapin maakuntakaavaesitys palautetaan uuteen valmisteluun Jäämeren radan osalta, mutta kukaan hallituksen jäsenistä ei kannattanut esitystä, joten asiasta ei edes äänestetty. Vasemmistoliiton Juha Pikkarainen ja Sari Moisanen eivät vastustaneet ratalinjausta.