Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Ir­ti­sa­no­mi­ses­ta sel­viy­ty­mi­seen -hanke käyn­nis­tyi Ke­mis­sä, Ke­min­maas­sa ja Simossa

Hanketyöntekijät Nina Kukkonen (vas.), Tuija Teikari, Anu Fisk ja hankesuunnittelija Henna Halttu Kemin toimipisteessään Jukolassa.
Hanketyöntekijät Nina Kukkonen (vas.), Tuija Teikari, Anu Fisk ja hankesuunnittelija Henna Halttu Kemin toimipisteessään Jukolassa.
Kuva: Nina Kukkonen

Irtisanomisesta selviytymiseen -hanke käynnisti toimintansa Kemissä, Keminmaassa ja Simossa vuoden vaihteessa.  Hankkeen tavoitteena on tukea tilanteessa, joka syntyi Stora Enson ilmoittaessa Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta keväällä 2021. Autamme löytämään ratkaisuja ja tuemme eteenpäin irtisanottuja ja heidän lähipiiriään muuttuneessa tilanteessa yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2021-30.6.2022 ja hanke toteutetaan Kemin kaupungin ja Lapin yliopiston yhteishankkeena. Kustannusarvio on 502 419 €, josta EU-tuki on 452 178 € (90 %). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston lisäksi Kemin, Simon ja Keminmaan kunnat sekä Lapin yliopisto. Toiminta-alue hankkeella on Kemi, Keminmaa ja Simo.

Hankkeessa järjestetään Stora Enson Veitsiluodon tehtaalta sekä alihankkijoilta irtisanotuille sekä heidän läheisillensä matalalla kynnyksellä yksilöllistä palveluohjausta, keskusteluapua sekä monenlaisia hyvinvointia tukevia ryhmäaktiviteetteja, jotka määräytyvät osallistujien tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan. Osana äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmaa hankkeessa kehitetään toimintamallia vastaavien äkillisten muutostilanteiden varalle. Tässä hyödynnetään rakenteellisen sosiaalityön keinoja.

Hankkeessa työskentelee kolme hanketyöntekijää ja yksi hankesuunnittelija, joista kukin tuo hankkeeseen erilaista, toisiaan täydentävää osaamista. Työttömien terveystarkastus –toimintamallia Kemissä mukana luomassa ollut terveydenhoitaja Tuija Teikarin vastuualueena hankkeessa on Kemin lisäksi Simo. Viime vuodet Suomessa ja Ruotsissa lähiesihenkilön töitä tehneen sairaanhoitaja Anu Fiskin vastuualueena ovat Keminmaa ja Kemi. Sosiaalityöntekijä Henna Halttu vastaa Lapin yliopiston hankesuunnittelijana toiminnan kartoittamisesta ja mallintamisesta.

Lapin yliopiston osuudessa hän kehittää rakenteellista sosiaalityötä. Tiimin kuopuksen Nina Kukkosen, sosionomi, vastuualueena on Kemi. Lisäksi hän vastaa hankkeen viestinnästä muun toiminnan ohella. Hanketta koordinoivat Kemin kaupungin kehittämispäällikkö Marja Kivekäs sekä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen yliopistonlehtori Liisa Hokkanen ja dosentti Tarja Orjasniemi.

Hanketyöntekijät tavoittaa Keminmaan kunnantalolta, Simon kirjaston yläkerrasta, Kemistä perheneuvolasta, Jukolasta ja Pointista sekä paikallisista tilaisuuksista, joihin hanketyöntekijät jalkautuvat. Puhelimitse heidät tavoittaa arkisin kello 8–15.