pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Inarin kunta joutuu siir­tä­mään tai pe­ru­maan va­rat­tu­ja inf­luens­sa­ro­ko­tus­ai­ko­ja

Inarin kunta joutuu siirtämään tai perumaan varattuja influenssarokotusaikoja. Terveydenhoitajat ovat yhteydessä ajan varanneisiin asiakkaisiin henkilökohtaisesti puhelimitse.

Rokotuksia kohdennetaan jatkossa vakavalle influenssalle erityisen alttiina oleville henkilöille ja henkilöiden läheisille. Erityisen alttiita ovat voimakkaasti immuunipuutteiset ja vakavasti sairaat henkilöt, alle kuuden kuukauden ikäiset vauvat, raskaana olevat ja perussairaat ikääntyneet.