Ina­ri­jär­ven Ukon­saa­rel­le ra­ken­ne­tut portaat ja lai­tu­rit pu­re­taan – syynä saa­me­lais­ten kult­tuu­ri­pe­rin­nön kun­nioit­ta­mi­nen

Purkutyöt pyritään saamaan valmiiksi vuonna 2021.

Ukonsaari on tunnetuin pyhä paikka, jossa inarinsaamelaiset ovat uhranneet ylimmälle jumalalleen Ukolle.
Ukonsaari on tunnetuin pyhä paikka, jossa inarinsaamelaiset ovat uhranneet ylimmälle jumalalleen Ukolle.

Inarijärvellä sijaitsevan Ukonsaaren porras- ja laiturirakenteet puretaan, tiedottaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Rakenteiden purkamisella halutaan kunnioittaa Ukonsaaren merkitystä saamelaisten pyhänä kohteena, tiedotteessa kerrotaan.

Purkutyöt pyritään saamaan valmiiksi vuonna 2021.

Ukonsaaren luonnon kulumista on pyritty estämään ohjaamalla kävijöiden kulku portailla vain yhteen paikkaan. Metsähallitus rakensi ensimmäisiä portaita kuluneimpiin paikkoihin 1990-luvun alussa, ja nykyiset, jo käyttöikänsä loppupuolella olevat puuportaat on rakennettu vuonna 2002. Ukonsaaren kyljessä on merenkulkulaitoksen 1980-luvulla rakentama betonilaituri, joka on nykyään Väyläviraston vastuulla.

Vuosien varrella Metsähallituksen Luontopalvelut on keskustellut eri tahojen kanssa maihinnoususta Ukonsaarelle. Liikkumisrajoituksen antamisen täytyy aina perustua lakiin. Metsähallituksella ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaan mahdollisuutta rajoittaa liikkumista Ukonsaarella. Ainoastaan liikkumisen ohjaamiseen sillä on mahdollisuus, tiedotteessa kerrotaan.

Metsähallituksen Luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Luontopalveluiden vastuulla ovat muun muassa kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet.