PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Inari on huo­lis­saan huol­to­var­muu­des­ta – Kunta haluaa Met­sä­hal­li­tuk­sen tur­vaa­van ener­gia­yh­tiön puun saannin

Inarin kunta halua turvata Inergian puun saaniin niin, etteivät kustannukset nouse kestämättömälle tasolle.
Inarin kunta halua turvata Inergian puun saaniin niin, etteivät kustannukset nouse kestämättömälle tasolle.
Kuva: Veikko Väänänen

Inarin kunnanhallitus on huolissaan kunnan energiahuoltovarmuudesta.

Asia käy ilmi lausunnosta, jonka kunnanhallitus on antanut liittyen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaan. Metsähallitus on laatinut luonnonvarasuunnitelman vuosille 2022–2027. Lausunnot piti antaa 20. syyskuuta mennessä.