Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Il­mas­ton­muu­tos haastaa met­sän­hoi­don käy­tän­nön

Koko kesän on käyty vilkkaasti metsäkeskustelua. Virikkeenä on ollut EU:n ilmastopaketti ja siihen liittyvä metsästrategia. Pelättyä avohakkuukieltoa ei tullut; EU suosittelee ainoastaan avohakkuiden tuntuvaa vähentämistä ilmastonmuutoksen ja lajikadon hillitsemiseksi. Suositus on aiheuttanut jälkipuintia ja kiukutteluakin, kun joidenkin mielestä EU:n ei pitäisi puuttua ollenkaan metsäasioihin. Suosituksellahan on painoarvoa.

Avohakkuu vähentää aina sekä puuston että maaperän hiilivarastoa. Kivennäismailla se on suunnilleen kaksi kertaa suurempi kuin varttuneessa puustossa. Turvemailla ero on huomattavasti suurempi. Jo pelkkä avohakkuu nostaa maan lämpötilaa ja kiihdyttää orgaanisen aineksen hajotusta. Maankäsittely ja ojitus kiihdyttävät hiilivaraston hupenemista lisää. Hakkuuta edeltävälle tasolle päästään takaisin vasta kymmenien vuosien kuluttua. Toimenpiteitä metsien hiilivarastojen säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi tarvitaan kuitenkin jo nyt.