Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ikä­ih­mis­ten seu­ra­lais­pal­ve­lu­han­ke jätti jäl­keen­sä tyy­ty­väi­siä osal­lis­tu­jia Pel­los­sa – kokeilu kui­ten­kin päät­tyi, ja nyt kunta kan­nus­taa omaisia os­ta­maan pal­ve­lu­ja

Pellon kunta osti puolen vuoden ajan seuraa viidelle ikäihmisille.

Pellon kunnan puolen vuoden kokeilu ostaa ikäihmisille seuraa on päättynyt. Loppukyselyn mukaan kaikki osallistuneet olivat kokeiluun erittäin tyytyväisiä.

Kunnan mukaan hankkeeseen osallistuneiden ikäihmisten henkinen hyvinvointi on lisääntynyt ja esimerkiksi yksinäisyydessä helposti heikentyvä puhetaito on parantunut.