Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

"Ih­mi­sil­lä on mie­li­ku­va siitä, mil­lai­nen on Kä­si­var­si ilman kai­vok­sia" – kai­vok­sia vas­tus­ta­neen ad­res­sin aktiivi Minna Näk­kä­lä­jär­vi on Vuoden saa­me­lai­nen

Saamenkielisen Ávvir-lehden antama tunnustus merkitsee paljon tänä vuonna tehdyn suuren työn jälkeen.

Enontekiöläinen Minna Näkkäläjärvi valittiin saamelaisen Ávvir-lehden äänestyksessä Vuoden saamelaiseksi. Hän aloitti Ei kaivoksia Suomen käsivarteen -nettiadressin kesällä 2020 ja se keräsi 37 200 allekirjoitusta. Näkkäläjärvi kokee tunnustuksen osoittavan arvostusta yli valtakunnanrajojen. Arkistokuva.
Enontekiöläinen Minna Näkkäläjärvi valittiin saamelaisen Ávvir-lehden äänestyksessä Vuoden saamelaiseksi. Hän aloitti Ei kaivoksia Suomen käsivarteen -nettiadressin kesällä 2020 ja se keräsi 37 200 allekirjoitusta. Näkkäläjärvi kokee tunnustuksen osoittavan arvostusta yli valtakunnanrajojen. Arkistokuva.
Kuva: Anssi Jokiranta

Haluaisin ajatella, että maailman pitäisi olla jokaiselle hyvä paikka elää, sanoo enontekiöläinen poronhoitaja Minna Näkkäläjärvi, joka valittiin saamenkielisen Ávvir-lehden äänestyksessä Vuoden 2020 saamelaiseksi.

Näkkäläjärveä ehdotettiin tunnustuksen saajaksi, koska hän aloitti kesällä Ei kaivoksia Suomen käsivarteen -nettiadressin, joka keräsi kymmenessä viikossa 37 200 allekirjoitusta.