Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Hyviä ta­voit­tei­ta, mutta kuka to­teut­taa?

"Kestävyystiekartalla" hallitus tekee näkyväksi hallitusohjelman tavoitteen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästä yhteiskunnasta. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteita kestävyyden eri osa-alueille.

Suomi on hiilineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Liikenteen päästöt on puolitettu 2030 mennessä alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. 2030-luvun Suomi on maailman vakain yhteiskunta, jossa perus- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian toteutuminen ja kansalaisten turvallisuus ovat korkealla tasolla. Köyhyys on vähentynyt ja tulo- ja varallisuuserot ovat kaventuneet. Alueelliset erot ovat vähentyneet. 75 prosentin työllisyysaste ja velkasuhteen kasvun taittuminen 2025 mennessä. Velkasuhde taittuu laskevalle uralle jo vuosikymmenen puolivälissä.