kolumni: Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­nan met­säs­tys­kiel­to on tais­te­lu­huu­to

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hoi­to­vir­heis­tä iso lasku – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät asia­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suu­den var­ti­joi­na

OECD:n arvioissa terveydenhuollon kustannuksista 13 prosenttia kuluu hoitovirheiden ja -vahinkojen korjaamiseen. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Suomeen suhteutettuna haittatapahtumat aiheuttavat yli miljardin vuosikulut.

Kun kulut jaetaan hyvinvointialueittain väestöpohjan mukaan, kohdistuu poikkeamien korjaamiseen Pohjois-Pohjanmaalla 75 miljoonaa euroa. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuuspuutteiden lisäkuluista ei ole tietoa.