Tilaajille

His­to­rial­li­sen Rui­jan­po­lun kivisiä reit­ti­merk­ke­jä tu­hot­tiin Ina­ris­sa – Met­sä­hal­li­tus teki tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le

Perämeren ja Jäämeren välisen Ruijanpolun kivisiä reittimerkkejä on tuhottu Inarissa, tiedottaa Metsähallitus. Merkit ovat peräisin vähintään 1500-luvulta ja ne ovat muinaismuistolain suojaamia muinaisjäännöksiä, joihin ei saa kajota.

Metsähallitus on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.