Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Tilaajille

Hes­bur­ger ryhtyy toi­men­pi­tei­siin so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa jaet­tu­jen ne­ga­tii­vis­ten työ­ko­ke­mus­ten vuoksi – yhtiön mukaan uudet ti­laus­ka­na­vat ovat li­sän­neet työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus­ta

Entisten ja nykyisten työntekijöidensä sosiaalisen median Jodel-palvelussa jakamista negatiivisista kokemuksista julkisen kritiikin kohteeksi joutunut Hesburger kertoo selvittäneensä ongelmiin johtaneita syitä. Pikaruokaketju kertoo ryhtyvänsä niiden pohjalta toimenpiteisiin.

Ketjun operatiivinen johtaja Vesa Viitanen kertoo, että selvitystyössä saatiin paljon suoraa palautetta työntekijöiltä, käytiin keskusteluja kenttä- ja ravintolapäälliköiden kanssa, sekä toteutettiin henkilöstökysely ulkopuolisen toimijan toimesta. Viitasen mukaan kriittisessä palautteessa korostui se, että henkilöstön ja johdon välillä oli liian vähän avointa vuoropuhelua.