jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Työolot
Hesburger ryhtyy toimenpiteisiin sosiaalisessa mediassa jaettujen negatiivisten työkokemusten vuoksi – yhtiön mukaan uudet tilauskanavat ovat lisänneet työntekijöiden kuormitusta

Hes­bur­ger ryhtyy toi­men­pi­tei­siin so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa jaet­tu­jen ne­ga­tii­vis­ten työ­ko­ke­mus­ten vuoksi – yhtiön mukaan uudet ti­laus­ka­na­vat ovat li­sän­neet työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus­ta

13.09.2021 18:04 2
Tilaajille
Kevitsa ei korvannut altistumista asbestille – Kaivokselle sakot työehtosopimuksen rikkomisesta

Kevitsa ei kor­van­nut al­tis­tu­mis­ta as­bes­til­le – Kai­vok­sel­le sakot työ­eh­to­so­pi­muk­sen rik­ko­mi­ses­ta

04.05.2021 16:52
Tilaajille
Suomalaisten usko oman työpaikkansa pysyvyyteen oli vahvalla pohjalla ennen koronakriisiä - työministeri Haatainen: "Korona-aikana meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriarvoisuus työelämässä ei tule kasvamaan"

Suo­ma­lais­ten usko oman työ­paik­kan­sa py­sy­vyy­teen oli vah­val­la poh­jal­la ennen ko­ro­na­krii­siä - työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Ko­ro­na-ai­ka­na meidän täytyy pitää huoli siitä, että eri­ar­voi­suus työ­elä­mäs­sä ei tule kas­va­maan"

26.05.2020 09:46
Liettualaiset opettajat ovat vallanneet huoneen maan ministeriöstä

Liet­tua­lai­set opet­ta­jat ovat val­lan­neet huoneen maan mi­nis­te­riös­tä

13.12.2018 15:21
Liettualaiset opettajat ovat vallanneet huoneen maan ministeriöstä

Liet­tua­lai­set opet­ta­jat ovat val­lan­neet huoneen maan mi­nis­te­riös­tä

13.12.2018 15:21