Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Han­nu­kai­sen kai­vos­alueen osa­yleis­kaa­va­eh­do­tus hy­väk­syt­tiin – "Toi­vom­me, että kai­vos­ta pääs­täi­siin ra­ken­ta­maan jo parin vuoden päästä"

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen äänin 15-6.

Hannukainen Miningin hankejohtaja Jaana Koivumaan mukaan kaivoshanke voi nyt edetä suunnitelmien mukaan.
Hannukainen Miningin hankejohtaja Jaana Koivumaan mukaan kaivoshanke voi nyt edetä suunnitelmien mukaan.
Kuva: Jussi Saarela

Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin maanantaina Kolarin kunnanvaltuuston kokouksessa.

Osayleiskaavalla on muutettu osittain Ylläksen osayleiskaavan länsiosaa Hannukaisen kylän pohjoispuolella ja Rautuvaaran alueella sekä Tornion-Muonionjoen osayleiskaavaa kahden tilan osalta Saukkomukanmaalla. Kaavaehdotuksesta on pyydetty viranomaisten ja asianosaisten lausunnot sekä kansainvälinen kuuleminen. Maakuntakaavallista estettä Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavalle ei ole.