Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Hal­li­tus siunasi Fi­na­vian pää­omit­ta­mi­sen – käy­tös­sä enin­tään noin 320 mil­joo­naa euroa

Helsinki

Hallitus on oikeuttanut valtioneuvoston kanslian pääomittamaan lentokenttäyhtiö Finaviaa. Koronapandemian vuoksi kärsineen valtionyhtiön tukemiseen voidaan käyttää päätöksen mukaan enintään 318 miljoonaa euroa.

Lisäksi ministeriö valmistelee enintään 33 miljoonan euron pääomalainan myöntämistä yhtiölle tämän vuoden aikana.

Valtio on aiemmin koronakriisissä pääomittanut lentoyhtiö Finnairia. Hallitus haki viime vuonna eduskunnalta enintään 700 miljoonan euron valtuutuksen, josta valtio lopulta osallistui yhtiön osakeantiin lähes 290 miljoonan euron edestä.