Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Hal­lin­to­va­lio­kun­nan lau­sun­to tar­tun­ta­tau­ti­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta val­mis­tui – Va­lio­kun­ta puoltaa la­ki­eh­do­tuk­sen hy­väk­sy­mis­tä

Hallintovaliokunnan lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta valmistui. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä huomautuksin ja kannanotoin.

Valiokunta toteaa, että hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely kohdistuu kaikista maista Suomeen saapuviin henkilöihin samalla tavalla riippumatta siitä, millainen on epidemiatilanne lähtömaissa. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esiin tuotua riskiperusteisuutta on arvioitu esityksen valmistelun aikana yhtenä sääntelyvaihtoehtona.