lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Hallintovaliokunta
Hallintovaliokunnan lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta valmistui – Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä

Hal­lin­to­va­lio­kun­nan lau­sun­to tar­tun­ta­tau­ti­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta val­mis­tui – Va­lio­kun­ta puoltaa la­ki­eh­do­tuk­sen hy­väk­sy­mis­tä

23.06.2021 16:29
Tilaajille