Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Telian va­li­tuk­sen pu­he­lin­yh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­ses­ta Ina­ris­sa – kat­ve­alueet pois­tet­ta­va vuoden loppuun men­nes­sä

-
Kuva: Olli Miettunen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Telia oyj:n valituksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valvontapäätöksestä, joka koski matkaviestinverkkojen tiepeittovelvoitteiden toteuttamista Inarissa.

Traficom velvoitti viime lokakuussa Telian ja kaksi muuta teleyritystä rakentamaan matkaviestinverkon peiton siten, että se kattaa tieosuudet 9704 ja 9553 kokonaan. Kyseessä ovat Inarista Angeliin johtava tie sekä Angelin ja Karigasniemen välinen tie.