kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Hal­lin­to-oi­keus esti su­si­jah­din käyn­nis­tä­mi­sen Haa­pa­jär­vel­lä – Koko lauman tap­pa­mi­seen oi­keut­ta­va lupa toi­meen­pa­no­kiel­toon

Suomen Riistakeskus oli myöntänyt luvan neljän suden ja samalla koko lauman lopettamiseen. Perusteluna olivat susien aiheuttamat merkittävät vahingot.

Haapajärvellä ei toistaiseksi voida ampua susia, vaikka Suomen Riistakeskus myönsi siihen poikkeusluvan. Nämä sudet on kuvattu Ähtärin eläinpuistossa.
Haapajärvellä ei toistaiseksi voida ampua susia, vaikka Suomen Riistakeskus myönsi siihen poikkeusluvan. Nämä sudet on kuvattu Ähtärin eläinpuistossa.
Kuva: Pekka Rajala

Kokonaisen susilauman hävittämiseen pyrkivä jahti Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalla Haapajärvellä on keskeytettävä.

Asiasta päätti keskiviikkona Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, joka määräsi poikkeuslupaa koskevan täytäntöönpanokiellon. Perusteena on suden uhanalaisuus ja valituksen muuttuminen hyödyttömäksi, jos susia on jo kaadettu.

Poikkeusluvasta valittivat Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo - Kainuu sekä Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjanmaa. Ne kertovat olevansa tyytyväisiä päätökseen.

Lupa aiheutti voimakasta kritiikkiä

Luvat oli myöntänyt Suomen Riistakeskus, joka perusteli päätöstään susien aiheuttamilla merkittävillä vahingoilla.

Lupapäätöksen mukaan neljän suden lauma oli todennäköisesti tappanut tänä vuonna kuusi metsästyskoiraa ja yhden lampaan. Riistakeskus katsoo, että susien vuoksi hirvikannan tavoitteellinen hoito on Haapajärven alueella vaikeaa.

Erityisesti päätös sallia koko lauman hävittäminen aiheutti voimakasta kritiikkiä.

– Koska kyseessä on koiria ravinnokseen saalistamaan oppinut susilauma, on todennäköistä, etteivät koiravahingot lopu, jos ainoastaan osa kyseisestä susilaumasta poistetaan, Riistakeskus perusteli.

Lupa ehti olla käytössä viikon

Luonnonsuojeluyhdistykset kuitenkin huomauttivat valituksessaan, että suden suojelustatuksen vuoksi kyse on EU-lainsäädäntöön liittyvästä päätöksestä, jonka laillisuutta tulee pystyä valvomaan.

Tämä on kuitenkin tehtävä ennen kuin tapahtuu peruuttamattomia toimenpiteitä eli tässä tapauksessa susia ehditään tappaa.

Hallinto-oikeuden mukaan asiassa on huomioitava myös se, että susi on Suomessa erittäin uhanalainen ja pokkeuslupa koskee kokonaista laumaa.

– Valitus kävisi päätöksen välittömän täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, oikeus toteaa.

Poikkeuslupa ehti olla toimeenpantavissa viikon verran.

Susia ei kuitenkaan ole ehditty ampua, koska lupa edellyttää, että susiyksilöt varmistetaan kyseiseen laumaan kuuluviksi lumijälkien avulla. Lumitilanne ei ole tätä mahdollistanut.