Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Gallup: Mitä lii­kun­ta mer­kit­see si­nul­le? – "Jouk­kueur­hei­lus­sa saa uusia ka­ve­rei­ta"

Sanni Takkunen
Sanni Takkunen
Kuva: Aurora Kuusisto

Sanni Takkunen, 17 

– Minulle liikunta merkitsee sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Urheiluseurassa urheileminen tuo myös sosiaalisia suhteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Jani Jäntti
Jani Jäntti
Kuva: Aurora Kuusisto

Jani Jäntti, 22

– Liikunta merkitsee minulle itsensä kehittämistä ja itsestä huolehtimista. Yhteistä aikaa kavereiden kanssa ja irtautumista töistä sekä omaa aikaa.

Evilla Lumme
Evilla Lumme
Kuva: Aurora Kuusisto

Evilla Lumme, 19

– Liikunta on jäänyt itselläni vähäiseksi kiireiden vuoksi, mutta liikunta tuottaa hyvää oloa ja olen tietoisesti lisännyt sitä arkeeni enemmän.

Topi Köngäs
Topi Köngäs
Kuva: Aurora Kuusisto

Topi Köngäs, 18

–Liikunta on hyvä tapa viettää vapaa-aikaa ja kehittää itseään fyysisesti ja henkisesti. Joukkueurheilussa saa uusia kavereita.

Eino Haase
Eino Haase
Kuva: Aurora Kuusisto

Eino Haase, 18

– Itsellä tulee liikuttua paljon. Liikunta on minulle itsensä päivittäistä haastamista, yhteisöllisyyttä ja henkistä kilvoittelua. Pää pitää olla matkassa.