Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Finavia aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, vä­hen­nys­tar­ve enin­tään 480 työ­paik­kaa

Lentokenttiä hallinnoiva Finavia aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat sen ja tytäryhtiö Airpron koko henkilöstöä. Vähennystarve on yhteensä enintään 480 työpaikkaa. Lisäksi yhtiö tekee uudelleenjärjestelyjä ja jatkaa lomautuksia.

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki totesi Finavian varautuvan siihen, että koronakriisin seurauksena matkustamisen palautuminen vie useita vuosia.

Finavia ja Airpro ovat tähän mennessä lomauttaneet henkilöstöään. Osa henkilöstöstä on ollut lomautettuna maaliskuusta lähtien.