Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Eri­koi­nen las­kel­ma Han­nu­kai­sen pääs­töis­tä

Kolarin kunnanvaltuutettu, yrittäjä Markus Kiilin julkaisuissa on mainittu, että Hannukaisen kaivoksen myötä Suomen teollisuuden hiilidioksidipäästöt kasvaisivat yhdeksän prosenttia. Mihin tieto perustuu? Mitä mittareita laskelmassa on käytetty? Mille vuosille päästöt on laskettu?

Onko laskelmissa huomioitu myös muut käynnissä olevat teollisuuden suurhankkeet? Mitkä kaikki teollisuuslaitokset on laskettu mukaan, joista Hannukaisen kaivoksen hiilidioksidipäästöjen osuus on laskettu? Millaista infraa on laskettu Hannukaisen kaivosalueelle ja millaista energiaa laskelmissa käytetään? Miten kalusto on huomioitu laskelmissa?

Hannukaisen hiilidioksipäästöt on ilmoitettu ympäristönvaikutusten arviointiselostuksessa. Mikäli rikasteet kuljetetaan Kemiin, olisivat päästöt yhteensä 103 000 CO2 ekvivalenttitonnia. Lukua voitaneen verrata kokoluokaltaan Hannukaisen kaivosta vastaavaan Kevitsaan, joka tuotti 2019 hiilidioksipäästöjä 98 700 CO2 ekvivalenttitonnia (kaivosvastuu.fi yhteiskuntavastuuraportti 2019).

Hannukaisen hiilidioksidipäästöjen on arvioitu olevan 0,13–0,24 prosentia 2000-luvun Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita