Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Pääkirjoitus

Ensin työ­paik­ka , sitten huvit

Toimituksesta

Lyhyellä lomapätkällä oli mukava lukea uutinen, joka koski Veitsiluodon tehdasaluetta. Stora Enson tiloihin suunnittelee tuloaan Infinited Fiber Company oy. Yrityksellä on tarkoitus perustaa alueelle tekstiilikuitutehdas.

Laskelmissa tehtaan tuotanto työllistäisi suoraan noin 220 henkilöä ja 50 henkilöä palvelu- ja logistiikkatoimintoihin. Tehtaan rakennusvaiheessakin  työpaikkoja olisi arviolta 120.  Toteutuessaan tämä on todella hieno uutinen sekä Kemin että koko Meri-Lapin kannalta.