Tilaajille

Enon­te­kiön kunta esit­tää, että kii­to­tie­ra­hat an­net­tai­siin kun­nal­le – Aika alkaa loppua, jos len­to­kent­tä ha­lu­taan saada auki ensi tal­vek­si

Enontekiön kunta esittää Finavialle, että valtion tuki Enontekiön lentokentän kiitotien korjaamiseen kanavoitaisiin kunnalle.

Valtio varasi vuoden neljännessä lisätalousarviossa hankkeelle viiden miljoonan euron määrärahan. Sillä pystyttäisiin korjaamaan kiitotie, joka on lentokentän korjaustöistä kaikkein kiireellisin.