Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ener­gia­vi­ras­to tarjoaa mak­su­ton­ta ener­gia­neu­von­taa ko­ti­ta­louk­sil­le – au­te­taan sääs­tä­mään ener­giaa ja hil­lit­se­mään kus­tan­nuk­sia

Maalämpökaivojen porausta Ruukissa Siikajoella. Maalämpö on suosittu uusiutuvan energian muoto. Arkistokuva.
Maalämpökaivojen porausta Ruukissa Siikajoella. Maalämpö on suosittu uusiutuvan energian muoto. Arkistokuva.
Kuva: Kirsi Junttila

Energiavirasto tarjoaa maksutonta ja riippumatonta energianeuvontaa kuluttajille, pk-yrityksille ja kunnille vuoteen 2025 saakka, kerrotaan Energiaviraston tiedotteessa.

Maakuntien energianeuvojat muun muassa auttavat säästämään energiaa sekä siirtymään uusiutuviin energianlähteisiin.

Energiaviraston energianeuvonta on tarjonnut apua kotitalouksille jo kolmen vuoden ajan. Tänä aikana energianeuvonnassa on neuvottu yli kuutta tuhatta kuluttajaa, kuntaa ja pk-yritystä.

Yli-insinööri Johanna Kirkinen Energiavirastosta sanoo, että asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä alueelliseen energianeuvontaan.

Eniten yhteydenottoja tulee omakotitaloasukkailta, kerros- ja rivitaloista tulee joka viides kysymys. Ihmisiä kiinnostaa erityisesti erilaiset lämpöpumput sekä aurinkosähkö. Energian hinnan nousu kasvattaa osaltaan energianeuvonnan kysyntää.

Energiaviraston tilastojen mukaan kotitalouksien sähköstä maksama kokonaishinta nousi viime vuonna 25 prosenttia. Sähkölämmittäjien kohdalla kokonaishinta nousi 35 prosenttia.

Alueellisen energianeuvonnan parissa maakunnissa työskentelee yli 40 henkilöä.

Vuonna 2021 energianeuvonnan tuella on säästetty arviolta kahdeksan gigawattituntia energiaa. Arvio perustuu neuvontaa saaneille kotitalouksille suunnattuun kyselyyn.

Energianeuvontaa toteuttaa valtakunnallisesti Motiva Oy.