Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

En myön­ty­nyt mal­min­et­sin­tään

Sain kirjeen Geologian Tutkimuskeskukselta (GTK). Se pyysi tutkimuslupaa sähkömagneettisille geofysikaalisille tutkimuksille metsäkiinteistössäni. Kirjeessä todettiin, että "tavoitteena on luoda lisäarvoa akkumineraalisektorille Suomessa”, ja että ”mittaukset ovat osa Business Finlandin rahoittamaa ja Aalto yliopiston johtamaa BATCircle 2.0-projektia”.

Korvauksista ei kirjeessä mainittu mitään, mikä kaivoslain mukaan kuuluu malminetsintäalueen maanomistajalle. Liitteenä oli kartta, johon oli merkitty mittauspisteet. Ainakin yksi niistä oli kartan mukaan oli alle 150 metrin päässä naapurin lomakiinteistöstä rikkoen näin kaivoslakia.