pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ei tuu­li­voi­ma­loi­ta luon­to­mai­se­maan

Tuulivoimaloita ei pidä rakentaa esitetyn kansallispuiston alueelle, eikä sen näköetäisyydelle. Voimalat aiheuttavat vakavaa haittaa luonnonmaisemille, luontomatkailulle, poronhoidolle ja metsien virkistyskäytölle. Maisemahaitta ulottuu kymmenien kilometrien päähän voimaloista.

Lounais-Lapissa on useita valtakunnallisestikin arvokkaita maisema-alueita. Suomen ympäristökeskus on luokitellut Kätkävaaran, Vammavaaran ja Aavasaksan kalliomaisemat arvokkaimpaan maisemaluokkaan. Tuulivoimalat pilaavat maisemat, jotka ovat ainutlaatuisia luontomatkailulle ja retkeilylle.