Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Tar­koi­tus ei pyhitä keinoja – on vaikea ym­mär­tää, että Pekka Haa­vis­to jatkaa vi­ras­saan

Lapin kansanedustajat kirjoittavat Eduskunnasta-kolumneja vuoroviikoin Uusi Rovaniemi -lehteen. Tällä viikolla vuorossa on kokoomuksen Heikki Autto.
Lapin kansanedustajat kirjoittavat Eduskunnasta-kolumneja vuoroviikoin Uusi Rovaniemi -lehteen. Tällä viikolla vuorossa on kokoomuksen Heikki Autto.
Kuva: Jussi Leinonen

Suomalaisen yhteiskunnan tärkein pääoma on luottamus. Luotamme toisiimme ja luotamme yhteiskuntamme instituutioihin. Vahvan luottamuksen varassa olemme voineet rakentaa maan, joka monilla mittareilla arvioidaan maailman parhaaksi.

Koska luottamus on yhteiskuntamme perusta, on aina vaarallista, jos luottamusta tavalla tai toisella yritetään horjuttaa.

Yhteiskunnallisen luottamuksen rakentumisen keskeinen kulmakivi on perustuslaki, joka turvaa jokaisen suomalaisen oikeudet ja määrittää velvollisuudet osana yhteiskuntaa. Kaiken julkisen vallankäytön on perustuttava lakiin ja Suomessa eduskunnan perustuslakivaliokunta valvoo, että lait säädetään perustuslain mukaisessa järjestyksessä.

Perustuslain mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Valtioneuvoston jäsenten osalta perustuslaki toteaa, että ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Tätä taustaa vasten onkin vaikeaa ymmärtää, että vihreä ulkoministeri Pekka Haavisto jatkaa edelleen virassaan, vaikka eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi hänen toimineen virkatehtävissään vastoin hallintolakia ja ulkoasiainhallintolakia.

Oma ikävä lukunsa on se, miten vihreän eduskuntaryhmän jäsenet yrittivät sopimattomalla tavalla vaikuttaa asian käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa. Valiokunnan tulisi toiminnassaan pyrkiä ehdottomaan puolueettomuuteen.

Suomalaisen oikeusvaltion turvaamisen kannalta on aivan kriittistä, ettei vihreiden tässä yhteydessä edustama ”tarkoitus pyhittää keinot” -ajattelu valtaa enempää jalansijaa hallinnossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Historia osoittaa tuollaisen ajattelun tuhoisuuden kansakuntien kannalta.

"Onneksi perustuslakivaliokunta pystyi painostuksesta huolimatta toimimaan asiassa hyvin ja voimme luottaa siihen, että se toimii luotettavasti myös jatkossa."

Asian pohtimisen paikka on ministeri Haaviston ohella myös laajemmin eduskuntaryhmillä, sillä vihreiden lisäksi myös sosialidemokraatit, yhtä kansanedustajaa lukuun ottamatta koko keskusta, vasemmistoliitto ja ruotsalainen eduskuntaryhmä äänestivät Haaviston ministerinä jatkamisen puolesta.

Onneksi perustuslakivaliokunta pystyi painostuksesta huolimatta toimimaan asiassa hyvin ja voimme luottaa siihen, että se toimii luotettavasti myös jatkossa. Tämä luottamus on erittäin tärkeää, sillä kokemamme poikkeuksellisen vuoden aikana luottamus perustuslakivaliokuntaan on osoittautunut korvaamattoman tärkeäksi yhteiskunnan kriisinkestävyyden kannalta.

Jotta kriiseistä selvitään jatkossakin, tulee luottamusta yhteiskuntamme tärkeisiin instituutioihin aktiivisesti vaalia ja kaikenlaiset luottamuksen nakertamiseen tähtäävät hankkeet jatkossakin torjua.