Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ko­koo­muk­sel­la on parempi vaih­toeh­to

Lapin kansanedustajat kirjoittavat Eduskunnasta-kolumneja vuoroviikoin Uusi Rovaniemi -lehteen. Tällä viikolla vuorossa kokoomuksen Heikki Autto.
Lapin kansanedustajat kirjoittavat Eduskunnasta-kolumneja vuoroviikoin Uusi Rovaniemi -lehteen. Tällä viikolla vuorossa kokoomuksen Heikki Autto.
Kuva: Jussi Leinonen

Veronkorotukset puhuttavat niin eduskunnassa kuin kuntien valtuustoissa. Mukaillen Rinteen hallituksen punavihreää akselia, myös Rovaniemellä keskusta ja vasemmistopuolueet saivat tahtonsa läpi verojen kiristämisestä.

Kuntaveron korotusta perusteltiin sillä, että puolen prosenttiyksikön kiristys ei olisi kenellekään kohtuuton lisätaakka. Selitellessään asiaa keskustalaiset aktiivisesti unohtavat sen, että he ovat siunanneet sosiaalidemokraattien ja vihervasemmiston hellimät veronkorotukset myös valtakunnan tasolla.

Verokarhu vieraileekin rovaniemeläisten taskuilla ensi vuonna ahkerasti: kaupunki kiristää tuloveroa suoraan ja valtio kiristää tulojen verotusta sivukulujen kautta. Polttoaineiden verotuksen kiristys rokottaa sekä suoraan että välillisesti. Ja kuin kirsikkana hallituksen verokakun päällä kotitalousvähennyksen leikkaus iskee juuri niihin talouksiin, joiden verotus muutenkin kiristyy eniten.

Keskusta ja vasemmistopuolueet panevat siis työssäkäyvän perheen maksamaan veroa veron päälle erityisesti meillä pitkien etäisyyksien Lapissa.

"Verokarhu vieraileekin rovaniemeläisten taskuilla ensi vuonna ahkerasti: kaupunki kiristää tuloveroa suoraan ja valtio kiristää tulojen verotusta sivukulujen kautta."

Toisinkin voisi toimia. Eduskunta keskustelee tänään puolueiden vaihtoehtobudjeteista, ja kokoomuksen esitys on aivan toista maata Rinteen hallituksen budjettiin verrattuna: Kokoomuksen vaihtoehto toisi yli 60 000 työllistä enemmän ja velkaa valtio ottaisi puolitoista miljardia euroa vähemmän. Kokoomuksen esityksessä suomalaisten kokonaisveroaste pienenisi ja palkansaajien, eläkeläisten, lapsiperheiden ja yrittäjien käytettävissä olevat tulot kasvaisivat enemmän hallituksen esitykseen verrattuna.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa tuloerot vähenevät yhtä paljon kuin hallituksen budjetissakin, koska tuloerot pienenevät parhaiten työllisyyden parantuessa. Hyvä työllisyyspolitiikka on myös parasta aluepolitiikkaa.

Tulevaisuuden liikennehankkeisiin kokoomus panostaa omassa vaihtoehdossaan kolme miljardia euroa hallitusta enemmän. Tästä riittää rahaa myös Lapille tärkeisiin hankkeisiin. Kokoomus myös peruisi polttoaineiden veroihin esitetyt korotukset.

Tulevaisuuden osaamiseen kokoomus esittää miljardin lisäpanostusta pääomituksena korkeakouluille. Lisäksi esityksessä on yli 300 miljoonaa euroa enemmän koulutukseen ja tutkimukseen – pysyvästi.

Kokoomuksen vaihtoehto toisi esimerkiksi rovaniemeläiselle perheelle, jossa on kaksi mediaanituloa tienaavaa vanhempaa ja kaksi päivähoitoikäistä lasta, yli 2 000 euroa enemmän vuodessa. Tällä on jo tuntuvaa merkitystä perheen talouden kannalta. Puhumattakaan siitä, kuinka paljon enemmän uusia työpaikkoja, toimeentulon kestävää perustaa ja tulevaisuudenuskoa Kokoomuksen vaihtoehdolla joka puolelle Suomea luotaisiin.

Puolueilla todella on eroja!