Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ci­ty-Ho­tel­li haluaa yh­dek­sän ker­ros­ta ja hakee poik­kea­mis­lu­paa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja ei myön­täi­si

Kaupunginjohtaja esittää, että poikkeamislupaa ei myönnetä. Esityksen mukaan asia pitäisi ratkaista uudella asemakaavalla.

City-Hotellin tornihanke on uusissa kantimissa. Laajennus tulisi parkkitalon kohdalle.
City-Hotellin tornihanke on uusissa kantimissa. Laajennus tulisi parkkitalon kohdalle.
Kuva: Pekka Aho

Ensi maanantain kaupunginhallituksen käsittelyssä on City-Hotelli Oy:n lupahakemus poiketa asemakaavasta.

Kyse on uudesta hotellirakennuksesta nykyisen hotellin viereen osoitteissa Pekankatu 9 ja 11. Yhtiö hakee poikkeamislupaa, jotta paikalle voitaisiin toteuttaa 9-kerroksinen hotellirakennus.

Niin sanottua City-Hotellin tornihotellia on valmisteltu Rovaniemellä pitkään.

Vanhassa kaavassa seitsemän kerrosta

Alueella on voimassa vuonna 2014 hyväksytty asemakaava. Tämä kaava laadittiin aikanaan yhdessä hotelliyrittäjän kanssa, mutta kaavan mukaisia suunnitelmia ei ole toteutettu.

Voimassa olevassa asemakaavassa tonttien käyttötarkoitus on liikerakennusten korttelialue ja enimmäiskerrosluku on seitsemän. Tonteilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 6 000 kerrosalaneliömetriä.

Poikkeamislupaa haetaan asemakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä, jotka koskevat muun muassa kerroslukua, rakennusoikeutta, rakennusalaa, rakennuksen enimmäiskorkeutta, julkisivumääräyksiä ja autopaikkavelvoitetta.

City-Hotellin hakemuksessa esitetään poikkeukseksi korkeuden lisäksi esimerkiksi sitä, että tonteille toteutettaisiin 35 autopaikkaa määräyksen edellyttämän 68:n sijaan.

Asemakaava osallistaisi laajemmin

Kaupunginjohtaja esittää, ettei poikkeamislupaa myönnetä. Esityksen mukaan kerrosluvun sekä rakennusoikeuden huomattava lisääminen, kaavan mukaisen autopaikkavelvoitteen merkittävä lieventäminen sekä hakemuksessa esitetyt muut poikkeamiset tulisi ratkaista asemakaavamuutoksella.

Esitystä perustellaan sillä, että asemakaavamuutoksen laatimisen yhteydessä vuorovaikutus sekä osallisten kuuleminen on laajempaa kuin poikkeamislupamenettelyssä ja hankkeen vaikutukset selvitetään laajemmin.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä tulee laadittavaksi myös maankäyttösopimus, jossa käsitellään muun muassa hankkeen taloudelliset velvoitteet.