pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Avoin kysymys Vaa­ran­lam­men kou­lus­ta

Esitän Rovaniemen kaupunginjohtajalle avoimia kysymyksiä Vaaranlammen uuden koulun rakentamisesta ja sen aikataulusta.

Viimeisten tietojen mukaan vanhan koulun purkamista ollaan siirtämässä. Päiväkoti palaa uudelleen väliaikaisesti samoihin tiloihin, mistä se aiemmin väistyi. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti luopua niin sanotusta vuokramallista ja tutkii mahdollisuutta rakentaa uusi koulu omilla eväillään.