Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Asiat oi­keil­le rai­teil­le

Kauan odotettu vahvistus saatiin ja Meri-Lapin talousalueen yllä leijuneet tummat pilvet väistyvät auringonsäteiden tieltä. Jättimäinen tehdashanke tuo työtä, toimeentuloa ja vakautta alueen yrityksille. Tätä on kipeästi odotettu. Kiitos Metsä Groupille luottamuksesta Suomea kohtaan ja uskoa siihen, että maahan ja Meri-Lappiin kannattaa investoida.

Metsä Group on laskenut, että tehdas nielee puuta 7,5 miljoonaa kuutiota vuodessa eli huomattavasti enemmän kuin nykyinen tehdas. Yhtiö on ilmoittanut, että noin 13 prosenttia raaka-aineesta tuodaan Ruotsista. Jos miljoona kuutiota puuta lastattaisiin täysperävaunurekkoihin, tarkoittaa se noin 13 000 rekkaa vuodessa teille kohti Kemiä. Jo nyt kovalla käytöllä oleva tiestö rasittuu entisestään.