Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Arjen tur­val­li­suu­des­sa eroja eri kun­nis­sa

Näkökulma

Arjen turvallisuuden tiekartta − aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä-hankkeessa analysoitiin turvallisuuden ja hyvinvoinnin tilastoja vuodesta 2000 lähtien tuoreimpaan saatavilla olevaan tilastovuoteen saakka. Tilastot tarjoavat kattavan tilannekuvan hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehityssuunnista Lapissa.

Hankkeessa analysoidut tilastot poimittiin Sotkanet.fi-tilastotietokannasta. Tuloksena saatiin selville se, mihin asioihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota lappilaisen arjen turvallisuuden tiekartan rakentamisessa.