Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ap­tee­kit voi­si­vat tukea hy­vin­voin­tia­luei­ta

Lähes kaikki hyvinvointialueet ovat tekemässä valtavia säästöohjelmia – palveluja keskitetään, digitalisoidaan ja terveysasemia lakkautetaan. Miten ikäihmiset saavat tarvitsemiaan terveyspalveluita ja -neuvontaa, jos he eivät hallitse digilaitteiden käyttöä?

Monelle ikäihmiselle kasvokkain annettava palvelu on ainoa tapa taata turvalliset hoidot. Kaikilla ei ole älypuhelinta tai nettiä, eikä välttämättä läheisten digitukea tai kykyä tulkita sähköisiä terveysviestejä.

Terveysasemaverkoston supistuessa lähiapteekkien merkitys korostuu. Siellä voi tavata terveydenhuollon ammattilaisen kasvotusten, maksutta ja ilman ajanvarausta. Apteekeissa työskenteleviltä farmaseuteilta ja proviisoreilta voi käydä kysymässä lääkkeisiin ja omaan lääkehoitoon liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Neuvontaa kaipaavat erityisesti ikäihmiset, joilla on useita eri lääkityksiä samanaikaisesti. Monien lääkkeiden päällekkäinen käyttö lisää riskiä lääkityshaitoille, joista voi seurata lääkäri-, sairaala- ja päivystyskäyntejä. Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan jopa neljännes iäkkäiden päivystyskäynneistä aiheutuu lääkityshaitoista. Apteekkien lääkeneuvonnassa voidaan tarkastaa lääkityskokonaisuuksia ja tarvittaessa puuttua lääkkeiden liialliseen käyttöön.

Lähipalveluna toimivilla apteekeilla on potentiaalia tukea kuormittunutta terveydenhuoltoa nykyistäkin enemmän. Apteekkeja toimii lähes jokaisessa kunnassa. Jos kunnasta poistuu oma terveysasema, voisi paikallisten apteekkien tiloja ainakin paikoittain käyttää terveyspalveluiden järjestämiseen, kuten rokotuksiin ja laboratorionäytteiden ottamiseen. Joissakin apteekeissa voisi toimia erillinen Terveyspiste matalan kynnyksen terveyspalvelulle ja -neuvonnalle.

Apteekit tulisi integroida tiiviiksi osaksi hyvinvointialueiden toimintaa. Apteekkariliitto ehdotti syyskuussa sosiaali- ja terveysministeriölle, että se alkaisi selvittää apteekkien roolia hyvinvointialueilla. STM:n tulisi perustaa työryhmä, jonka tehtävänä olisi luoda yhtenäiset käytännöt apteekkien ja hyvinvointialueiden välille. Tiiviistä yhteistyöstä hyötyisivät alueet, paikalliset apteekit ja erityisesti kasvokkaista lähipalvelua kaipaavat ihmiset.

puheenjohtaja, Pohjolan apteekkariyhdistys

Sonja Kallio

lääkepoliittinen asiantuntija, Apteekkariliitto