Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Pääkirjoitus
Tilaajille

Alue­po­li­tiik­ka tar­koit­taa myös etelän elät­tä­mis­tä yh­tei­sil­lä ve­ro­va­roil­la

Vanhan, yhä voimissaan olevan uskomuksen mukaan Lappi elää etelän kasvukeskusten siivellä, kun valtio lappaa rikkailta ruuhkasuomalaisilta riistämiään rahoja köyhien lappilaisten tukiaislompakkoon. Vaikka mielikuva on todistettu jo moneen kertaan vääräksi, se on ja pysyy.

Todellisuudessa Suomessa harjoitettu aluepolitiikka ei ole koskaan ollut yksisuuntaista tai ainakaan suunta ei ole ollut aina etelästä pohjoiseen. Hyvä esimerkki tästä löytyy asuntorakentamisesta.