Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Aja­tus­pa­ja löysi Lapista yhden me­nes­ty­jä­kun­nan – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

Kalevi Sorsa -säätiön raportissa esitetään, että heikoimpien kuntien tehtäviä tulisi keventää ja Suomessa tulisi sallia monikuntalaisuus.

Lähde: Kalevi Sorsa -säätiön raportti Eriarvoisuuksien Suomi: Alueelliset sosioekonomiset erot Manner-Suomessa
Lähde: Kalevi Sorsa -säätiön raportti Eriarvoisuuksien Suomi: Alueelliset sosioekonomiset erot Manner-Suomessa
Kuva: Miila Kankaanranta

Kalevi Sorsa -säätiön tänään tiistaina julkistettavassa raportissa esitetään, että Suomessa tulisi luopua yhtenäiskunta-ajatuksesta, jossa kaikilla kunnilla on samanlaiset velvollisuudet kuntalaisia kohtaan kantokyvystä riippumatta.

Eriarvoisuuksien Suomi -raportissa katsotaan, että esimerkiksi perusoikeuksien toteutumista tulisi katsoa kuntarakenteen sijaan ihmisten välisen tasa-arvon näkökulmasta. Se edellyttäisi joustavuuden lisäämistä elämiseen, työssäkäyntiin ja koulutukseen muun muassa niin, että ihmisillä voisi olla useampi kuin yksi virallinen asuinkunta.