kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Ylivelkaantuminen
Velat anteeksi kymmenessä vuodessa ja maksuhäiriömerkintöjen kesto lyhyemmäksi? Keskusta esittää helpotuksia velallisten asemaan

Velat an­teek­si kym­me­nes­sä vuo­des­sa ja mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen kesto ly­hyem­mäk­si? Kes­kus­ta esittää hel­po­tuk­sia ve­lal­lis­ten asemaan

05.03.2021 06:30 1
Kotitalouksien ylivelkaantuminen voi saada uusia kierroksia koronasta
Pääkirjoitus

Ko­ti­ta­louk­sien yli­vel­kaan­tu­mi­nen voi saada uusia kier­rok­sia ko­ro­nas­ta

06.07.2020 05:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pikavippirajoitukset kelpaavat kriisajan laastariksi, mutta tuhlailutautiin tarvitaan jatkossa kovemmat lääkkeet
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pi­ka­vip­pi­ra­joi­tuk­set kel­paa­vat krii­sa­jan laas­ta­rik­si, mutta tuh­lai­lu­tau­tiin tar­vi­taan jat­kos­sa ko­vem­mat lääk­keet

07.04.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men talous tuu­li­ajol­la

03.04.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Valtion suojeltava kansalaisia ylivelkaantumiselta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Valtion suo­jel­ta­va kan­sa­lai­sia yli­vel­kaan­tu­mi­sel­ta

20.03.2020 12:57
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ylivelkaantuminen loppuu, kun kansa oppii käyttämään rahaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yli­vel­kaan­tu­mi­nen loppuu, kun kansa oppii käyt­tä­mään rahaa

12.01.2020 14:43
Tilaajille