WoVo Rovaniemi

Saana Lind­gren jatkaa WoVon hak­ku­ri­na - Maa­jouk­kue­nai­sel­la olisi ollut kah­dek­san ottajaa

22.04.2021 14:50
Tilaajille

Eetu Häy­ri­sen pesti Lak­ka­pääs­sä jäi yhden kauden mit­tai­sek­si

19.04.2021 16:28 2
Tilaajille

Saana Lind­gren naisten mes­ta­ruus­lii­gan lä­pi­mur­to­pe­laa­ja

16.03.2021 19:34
Tilaajille

WoVon vuosi päättyi Kuu­sa­moon, pää­val­men­ta­ja antoi kau­des­ta ar­vo­sa­nan 8,5 – ydin­ryh­mä säi­ly­nee ensi kau­dek­si

03.03.2021 21:31
Tilaajille

Pölkky pisti WoVon ah­taal­le – pu­do­tus­pe­li­paik­ka karkasi kauem­mas, mutta WoVossa ei spe­ku­loi­da muiden tu­lok­sil­la

02.03.2021 20:50
Tilaajille

WoVolla vielä saumat pu­do­tus­pe­lei­hin

02.03.2021 11:00
Tilaajille

WoVon pu­do­tus­pe­lit Pölkky -koh­taa­mis­ten varassa

28.02.2021 19:57
Tilaajille

Sii­vit­tää­kö ko­ti­sa­li WoVon pu­do­tus­pe­lei­hin?

28.02.2021 11:00
Tilaajille

WoVo Ro­va­nie­men toi­von­ki­pi­nä jäi elämään – Ori­ve­den Pon­nis­tus taipui vii­den­nes­sä erässä

21.02.2021 20:48
Tilaajille

Vain voitto kelpaa WoVo Ro­va­nie­mel­le

21.02.2021 06:00
Tilaajille

Jouk­kueen me­nes­tys en­sim­mäi­se­nä mie­les­sä – WoVo Ro­va­nie­men hakkuri Saana Lind­gren hal­lit­see mes­ta­ruus­lii­gan pis­te­ti­las­to­ja, mutta pelaa aina jouk­kueel­le

18.02.2021 19:30
Tilaajille

"Olemme hä­vin­neet erien lop­pui­hin lähes 10 pis­tet­tä"

13.02.2021 20:49
Tilaajille

WoVolla on iskun paikka tais­tos­sa play of­fei­hin

13.02.2021 09:00
Tilaajille

WoVo Ro­va­nie­mi vertyi, mutta Hä­meen­lin­na oli liian kova naisten lii­ga­kamp­pai­lus­sa

07.02.2021 20:40
Tilaajille

WoVon hyök­käys jäi pahasti pak­ka­sel­le Salossa

06.02.2021 19:34
Tilaajille

"Pys­sy­ky­län" kak­sos­ten Petra ja Jere Sal­me­lan yh­tei­nen len­to­pal­lo­pol­ku alkoi es­ka­ri-ikäi­se­nä

01.02.2021 19:30 2
Tilaajille

Len­to­pal­lon mes­ta­ruus­lii­gan pu­do­tus­pe­lit pe­la­taan tii­vis­tet­ty­nä

29.01.2021 11:53
Tilaajille

Tätä kolmea pis­tet­tä oli kai­vat­tu pitkään – WoVo Ro­va­nie­mi kat­kai­si pitkän tap­pio­put­ken

20.01.2021 21:28
Tilaajille

WoVo kaipaa ki­peäs­ti sar­ja­pis­tei­tä

20.01.2021 10:00
Tilaajille

Saana Lind­gren johtaa naisten Mes­ta­ruus­lii­gan pis­te­pörs­siä

18.01.2021 12:54
Tilaajille