Metsästys: Poliisi valvoo kauden aloi­tus­ta – aseiden kul­jet­ta­mi­nen moot­to­ri­ajo­neu­vois­sa eri­tyis­tark­kai­lus­sa

Kolumni: Laipni lūdzam lat­via­lai­set, mutta ko­ru­pu­heis­ta huo­li­mat­ta ul­ko­maa­lais­jouk­kue ei kehitä Suo­mi-kiek­koa

Viihde: Ro­va­nie­men kau­pun­ki arpoo lippuja Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­le

Uusi vuosikymmen
Kuuntele Vasan podcast: Ainaista loppuunpalamista, ilmastonmuutos ja köyhtynyt etelä – Uusi vuosikymmen vaatii vanhoihin ongelmiin ratkaisuja

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ai­nais­ta lop­puun­pa­la­mis­ta, il­mas­ton­muu­tos ja köyh­ty­nyt etelä – Uusi vuo­si­kym­men vaatii van­hoi­hin on­gel­miin rat­kai­su­ja

03.01.2020 10:58
Ilmastonmuutos, rauha, some ja tasa-arvo – Vasan tekijätokka muistelee menneitä ja pohtii alkavaa vuosikymmentä

Il­mas­ton­muu­tos, rauha, some ja ta­sa-ar­vo – Vasan te­ki­jä­tok­ka muis­te­lee men­nei­tä ja pohtii alkavaa vuo­si­kym­men­tä

03.01.2020 07:00
Tuplajuhla Suomen ja Ruotsin rajalla veti väkeä jopa tuhatmäärin – Valtakunnanrajalla raketit ammutaan kaksi kertaa

Tup­la­juh­la Suomen ja Ruotsin rajalla veti väkeä jopa tu­hat­mää­rin – Val­ta­kun­nan­ra­jal­la raketit am­mu­taan kaksi kertaa

02.01.2020 18:30
Tilaajille
Professori: Presidentin huoli hallituksen työrauhasta on aiheellinen – uudenvuodenpuheen ydinteemat kärsivällisyys, yhteisymmärrys ja luottamus

Pro­fes­so­ri: Pre­si­den­tin huoli hal­li­tuk­sen työ­rau­has­ta on ai­heel­li­nen – uu­den­vuo­den­pu­heen ydin­tee­mat kär­si­väl­li­syys, yh­teis­ym­mär­rys ja luot­ta­mus

01.01.2020 12:48
Presidentti Sauli Niinistö toivoi valtakunnanpolitiikkaan työrauhaa – "Draamaa syntyy hetkessä, tulokset ottavat aikansa"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö toivoi val­ta­kun­nan­po­li­tiik­kaan työ­rau­haa – "D­raa­maa syntyy het­kes­sä, tu­lok­set ottavat ai­kan­sa"

01.01.2020 12:15
Lapissa nahisteltiin asunnoissa ja yleisillä paikoilla: "Lukuisia ihmisiä on viettänyt yötänsä poliisin suojissa" –Itä-Suomessa hämmästyttävän vilkas yö

Lapissa na­his­tel­tiin asun­nois­sa ja ylei­sil­lä pai­koil­la: "Lu­kui­sia ihmisiä on viet­tä­nyt yötänsä po­lii­sin suo­jis­sa" –I­tä-Suo­mes­sa häm­mäs­tyt­tä­vän vilkas yö

01.01.2020 11:36
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki juhli tulella, raketeilla ja musiikilla – Esko Lotvonen teki viimeisessä uudenvuodenpuheessaan tilinpäätöstä johtajakaudestaan ja jätti terveisensä 100-vuotiaalle kaupungille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki juhli tu­lel­la, ra­ke­teil­la ja mu­sii­kil­la – Esko Lot­vo­nen teki vii­mei­ses­sä uu­den­vuo­den­pu­hees­saan ti­lin­pää­tös­tä joh­ta­ja­kau­des­taan ja jätti ter­vei­sen­sä 100-vuo­tiaal­le kau­pun­gil­le

31.12.2019 19:20
Tilaajille
Ilotulituksia, valojuhlia ja urheilutahtumia – uutta vuotta on otettu maailmalla vastaan erilaisin perintein

Ilo­tu­li­tuk­sia, va­lo­juh­lia ja ur­hei­lu­tah­tu­mia – uutta vuotta on otettu maail­mal­la vastaan eri­lai­sin pe­rin­tein

31.12.2019 18:22
Mitä lupasit, mitä lupaat? – Kerro meille uudenvuodenlupauksistasi

Mitä lu­pa­sit, mitä lupaat? – Kerro meille uu­den­vuo­den­lu­pauk­sis­ta­si

31.12.2019 15:48
Toivotatko uutta vuotta väärin? – Ajanlaskussa vuosikymmen vaihtuu vasta 2021 ja vuosituhatkin juhlittiin varaslähtönä

Toi­vo­tat­ko uutta vuotta väärin? – Ajan­las­kus­sa vuo­si­kym­men vaihtuu vasta 2021 ja vuo­si­tu­hat­kin juh­lit­tiin va­ras­läh­tö­nä

31.12.2019 13:44
Tilaajille
Näin Lapissa siirryttiin 2000-luvulle: Shamaanit ennustivat Ounasvaaralla, Torniossa laulettiin toivon laulua ja moni kuuli ensimmäistä kertaa Vladimir Putinista – katso kuvia eri puolilta Lappia

Näin Lapissa siir­ryt­tiin 2000-lu­vul­le: Sha­maa­nit en­nus­ti­vat Ou­nas­vaa­ral­la, Tor­nios­sa lau­let­tiin toivon laulua ja moni kuuli en­sim­mäis­tä kertaa Vla­di­mir Pu­ti­nis­ta – katso kuvia eri puo­lil­ta Lappia

30.12.2019 18:30
Tilaajille
2010-luvulla lopetettiin barbeilla leikkiminen, tehtiin "se" ekaa kertaa ja sammuttiin telttaan
Kolumni

2010-lu­vul­la lo­pe­tet­tiin bar­beil­la leik­ki­mi­nen, tehtiin "se" ekaa kertaa ja sam­mut­tiin telt­taan

17.12.2019 06:30
Tilaajille