Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Ukrainan vastahyökkäys
Ukrainan vastahyökkäys vahvistaa Euroopan uskoa siihen, että valittu aseapulinja on ollut oikea – tukemista on jatkettava Venäjän tappioon asti
Pääkirjoitus

Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys vah­vis­taa Eu­roo­pan uskoa siihen, että valittu ase­apu­lin­ja on ollut oikea – tu­ke­mis­ta on jat­ket­ta­va Venäjän tap­pioon asti

14.09.2022 21:01 1
Tilaajille