Työllisyyskokeilu
Massiivinen työllisyyskokeilu alkaa vuodenvaihteessa – kokeilun piirissä 250 000 asiakasta sekä tuhat valtiolta kokeiluihin siirtyvää työntekijää

Mas­sii­vi­nen työl­li­syys­ko­kei­lu alkaa vuo­den­vaih­tees­sa – ko­kei­lun pii­ris­sä 250 000 asia­kas­ta sekä tuhat val­tiol­ta ko­kei­lui­hin siir­ty­vää työn­te­ki­jää

06.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Kunnissa kova tohina päällä – kokeilu heikosti työllistyvien saamiseksi töihin kiinnostaa ainakin keskuskaupunkeja

Kun­nis­sa kova tohina päällä – kokeilu hei­kos­ti työl­lis­ty­vien saa­mi­sek­si töihin kiin­nos­taa ainakin kes­kus­kau­pun­ke­ja

01.11.2019 14:20