tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Tshernobyl
IAEA:n johtaja: Säteilytaso Tshernobylin ydinvoimalan onnettomuusalueella on "epänormaali"

IAEA:n joh­ta­ja: Sä­tei­ly­ta­so Tsher­no­by­lin ydin­voi­ma­lan on­net­to­muus­alueel­la on "e­pä­nor­maa­li"

26.04.2022 16:31
STUK: Sähkökatko Tshernobylissä ei aiheuta säteilyvaaraa Ukrainassa eikä Suomessa

STUK: Säh­kö­kat­ko Tsher­no­by­lis­sä ei aiheuta sä­tei­ly­vaa­raa Uk­rai­nas­sa eikä Suo­mes­sa

09.03.2022 16:57
Tilaajille
Tshernobylin ydinvoimala irrotettu sähköverkosta – Atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan sähkönpuute ei aiheuta kriittistä vaaraa

Tsher­no­by­lin ydin­voi­ma­la ir­ro­tet­tu säh­kö­ver­kos­ta – Ato­mi­ener­gia­jär­jes­tö IAEA:n mukaan säh­kön­puu­te ei aiheuta kriit­tis­tä vaaraa

09.03.2022 15:53 3
Tshernobylin saastuneen maa-aineksen kaivaukset herättävät pelkoa – Vaarassa on myös "Euroopan Amazon"

Tsher­no­by­lin saas­tu­neen maa-ai­nek­sen kai­vauk­set he­rät­tä­vät pelkoa – Vaa­ras­sa on myös "Eu­roo­pan Amazon"

07.01.2021 11:26
Tilaajille
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuutta edeltäneitä olosuhteita löytyy tätä nykyä etenkin Lähi-idästä – Onnettomuutta tutkinut professori pitää kaupallista ydinenergiaa “tuhon reseptinä”

Tsher­no­by­lin ydin­voi­ma­la­on­net­to­muut­ta edel­tä­nei­tä olo­suh­tei­ta löytyy tätä nykyä etenkin Lä­hi-idäs­tä – On­net­to­muut­ta tut­ki­nut pro­fes­so­ri pitää kau­pal­lis­ta ydin­ener­giaa “tuhon re­sep­ti­nä”

24.10.2020 18:48
Lukijalta: Ydinvoiman jäljet pelottavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ydin­voi­man jäljet pe­lot­ta­vat

06.11.2019 08:16
Tilaajille