Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Tieteellinen tutkimus
Lapin yliopisto epäonnistui viestinnässään väitöskirjakohun keskellä – maineen korjaaminen vaatii avoimuutta ja oma-aloitteisuutta.
Pääkirjoitus

Lapin yli­opis­to epä­on­nis­tui vies­tin­näs­sään väi­tös­kir­ja­ko­hun kes­kel­lä – maineen kor­jaa­mi­nen vaatii avoi­muut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta.

10.11.2023 05:00 11